ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต"

==วิทยาเขต==
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ประกอบด้วย 2 วิทยาเขต ได้แก่
#'''วิทยาเขตพัฒนาการ 1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250'''
#'''วิทยาเขตร่มเกล้า 60 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510'''
 
==การรับสมัคร==
ผู้ใช้นิรนาม