ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต"

แจ้งต้องการหมวดหมู่ +เก็บกวาดทันใจด้วยสคริปต์จัดให้
(แจ้งต้องการหมวดหมู่ +เก็บกวาดทันใจด้วยสคริปต์จัดให้)
{{ต้องการหมวดหมู่}}
== ข้อมูลทั่วไป ==
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตหรือสาธิตรังสิต เป็นโรงเรียนสองภาษาแห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นโดย คุณอาทิต อุไรรัต หลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนแห่งนี้จะแบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ IB และ IGCSE ซึ่งทั้งสองระบบนี้ จะมีส่วนช่วยในการเรียนรู้ของนักเรียนที่นี่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ยังนำเอาการสอบแบบสองภาษา ซึ่งจะ แตกต่างกันหลังสูตรนานาชาติคือ ในระบบสองภาษา นักเรียนจะไม่ได้แค่เรียนรู้แต่ภาษาอังกฤษอย่างเดียว นักเรียนจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันภาษาไทย ไปพร้อมๆกัน จึงทำให้หลักสูตรนี้เป็นที่นิยมในปัจจุปัน โรงเรียนแห่งนี้สร้างโดยใช้หลักความทันสมัยเข้าด้วยกัน รูปร่างของตึกเลยสร้างในแนวร่วมสมัย แต่อย่างไรก็ตาม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตได้เน้นไปจนถึงหลักธรรมชาติ จึงได้ทำการปลูกต้นไม้ไว้ทั่วบริเวณ จึงทำให้เด็กอยู่ภายใต้โรงเรียนอย่างร่มเย็น
35,491

การแก้ไข