เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

เพิ่มขึ้น 65 ไบต์ ,  2 ปีที่แล้ว
* [[วิทยาลัยชุมชน]] 19 แห่ง
 
นอกจากนี้ ยังมีการจัดการศึกษาโดย [[มหาวิทยาลัย]] [[วิทยาลัย]] หรือ [[บัณฑิตวิทยาลัย]] ที่อาจจะไม่ได้อยู่ในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เช่น [[วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก]] ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของ [[กองบัญชาการกองทัพไทย]] [[กระทรวงกลาโหม]] นอกจากนี้[[โรงเรียนสาธิต]]ก็ยังสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอีกด้วย
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม