ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าชายช็องว็อน"

== พระราชวงศ์ ==
* พระบิดา : [[พระเจ้าซ็อนโจ]] (King Seonjo of Joseon) (26 พฤศจิกายน ค.ศ. 1558 — 16 มีนาคม ค.ศ. 1608)
** พระอัยกา : ลีโช [[องค์ชายท็อกฮึง]] (Prince Deokheung)
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม