ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าชายช็องว็อน"

 
== สิ้นพระชนม์ ==
เจ้าชายจองวอนสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม ค.ศ. 1619 หรือ 4 ปีก่อนที่องค์ชายนึงยางผู้เป็นพระโอรสจะขึ้นสืบราชบัลลังก์เป็น [[พระเจ้าอินโจ]] ขณะมีพระชนมายุเพียง 39 พรรษา
 
== พระราชวงศ์ ==
ผู้ใช้นิรนาม