ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต)
 
== ข้อมูลทั่วไป ==
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตหรือสาธิตรังสิต เป็นโรงเรียนสองภาษาแห่งแรกของประเทศไทย
ก่อตั้งขึ้นโดย คุณอาทิต อุไรรัต หลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนแห่งนี้จะแบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ IB และ
IGCSE ซึ่งทั้งสองระบบนี้ จะมีส่วนช่วยในการเรียนรู้ของนักเรียนที่นี่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
ยังนำเอาการสอบแบบสองภาษา ซึ่งจะ แตกต่างกันหลังสูตรนานาชาติคือ ในระบบสองภาษา นักเรียนจะไม่ได้
แค่เรียนรู้แต่ภาษาอังกฤษอย่างเดียว นักเรียนจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันภาษาไทย ไปพร้อมๆกัน
4

การแก้ไข