ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รถด่วนพิเศษนครพิงค์"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
|stock= 2 ขบวน
}}
'''รถด่วนพิเศษนครพิงค์''' ({{ภาษาอังกฤษ|Nakhon Phing Express}}; หมายเลขขบวน; 1/2) เป็นรถด่วนพิเศษในอดีตขบวนหนึ่งของ[[การรถไฟแห่งประเทศไทย]] ให้บริการระหว่าง[[สถานีรถไฟกรุงเทพ]] [[เขตปทุมวัน]] [[กรุงเทพมหานคร]] และ[[สถานีรถไฟเชียงใหม่]] [[อำเภอเมืองเชียงใหม่|อำเภอเมือง]] [[จังหวัดเชียงใหม่]] ด้วยรถนั่งและนอนปรับอากาศชั้นหนึ่งและชั้นสอง (บนอ.ป. และ บนท.ป.) รถนั่งปรับอากาศเจอาร์เวสสำหรับผู้พิการ และรถเสบียงปรับอากาศ (บกข.ป) ปัจจุบันยุติการให้บริการและทดแทนด้วย[[รถด่วนพิเศษอุตราวิถี]]ขบวนที่ 9/10 เดินรถเที่ยวสุดท้ายเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 (ถึงกรุงเทพฯวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559)
รวมอายุการใช้งานทั้งสิ้น 29 ปี 10 เดือน 30 วัน หัวรถจักรที่ทำขบวนรถด่วนพิเศษนครพิงค์ที่2 เชียงใหม่-กรุงเทพฯ คือ ฮิตาชิ หมายเลข 4510 และในวันนั้นเวลา18:10น. ที่สถานีรถไฟกรุงเทพฯ(หัวลำโพง) ก็มีการเดินรถด่วนอุตราวิถีที่9 รอบปฐมฤกษ์ หัวรถจักรที่ทำขบวนรถด่วนพิเศษอุตราวิถีที่9 กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ คือ ฮิตาชิ หมายเลข 4507
 
417,867

การแก้ไข