ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าชายช็องว็อน"

หน้าใหม่: {{Infobox monarch |image = Portrait of Wonjong.jpg |issue = พระเจ้าอินโจ|องค์ชายนึงยาง , พระเจ้าอิ...
(หน้าใหม่: {{Infobox monarch |image = Portrait of Wonjong.jpg |issue = พระเจ้าอินโจ|องค์ชายนึงยาง , พระเจ้าอิ...)
(ไม่แตกต่าง)
ผู้ใช้นิรนาม