ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อิออน ธนสินทรัพย์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขของ 1.46.139.165 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Goodguy)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
| intl =
}}
'''บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)''' ({{lang-en|AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED}} ชื่อย่อ:AEONTS) <ref>[http://www.set.or.th/set/factsheet.do?symbol=AEONTS&language=en&country=US สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน]ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</ref> บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2535 ภายใต้ชื่อ บริษัท ไทยเครดิตเซอร์วิส จำกัด ต่อมาในเดือนธันวาคม 2535 บริษัทได้เริ่มประกอบธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อโดยการร่วมทำธุรกิจกับห้างสรรพสินค้า[[ญี่ปุ่น]]ที่เปิดให้บริการใน[[ประเทศไทย]] และได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท สยามเอ็นซีเอส จำกัด หลังจากนั้นในเดือนตุลาคม 2537 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด และได้เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนใน[[ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย]] ในเดือนธันวาคม 2544 ปัจจุบันประกอบธุรกิจให้บริการทางด้านการเงินต่างๆ รวมถึงบริการบัตรเครดิต บริการสินเชื่อส่วนบุคคล และบริการอื่นๆ <ref>[http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/datafile/56/20110656T05_BUSINESS.DOC ลักษณะการประกอบธุรกิจ]แบบรายงาน56-1 อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2554</ref> 4 กุมพาพันธ์ 2543
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
ผู้ใช้นิรนาม