ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล"

(→‎ตำแหน่งงานปัจจุบัน: *กิจกรรมอื่นๆ)
 
== ตำแหน่งงานปัจจุบัน ==
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน),
ประธานกรรมการ บริษัท บริการน้ำมันอากาศยาน จำกัด,
ประธานกรรมการ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด,
กรรมการ บริษัท บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด, ประธานกรรมการ บริษัท บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
ผู้ใช้นิรนาม