ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอแม่แตง"

อัปเดตประชากร
(อัปเดตประชากร)
| coordinates = {{Coord|19|7|19|N|98|56|37|E|type:admin2nd_region:TH}}
| area = 1,362.784
| population = 75,893699
| population_as_of = 25582559
| postal_code = 50150,<br />50330 <small>(เฉพาะตำบลสันป่ายาง<br />และหมู่ที่ 2-9, 12-13 ตำบลสบเปิง)</small>
| density = 55.755
| geocode = 5006
| capital = ที่ว่าการอำเภอแม่แตง เลขที่ 200 หมู่ที่ 2 ถนนเชียงใหม่-ฝาง ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
 
{| class="wikitable sortable" style="margin: 0 auto 1em auto; text-align:center;"
! ลำดับที่ || อักษรไทย || อักษรโรมัน || จำนวนหมู่บ้าน || ประชากรทั้งหมด<br /><small> (พ.ศ. 25582559) </small><ref name=population>[http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=50&statType=1&year=5859 รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน พ.ศ. 25582559 จังหวัดเชียงใหม่] กรมการปกครอง</ref> || colspan="2" | ประชากรแยกตามส่วนท้องถิ่น<br /><small> (พ.ศ. 25582559) </small><ref name=population/>
|-
|| 1. || สันมหาพน || San Maha Phon || 10 || 6,580576 || 6,580576 || <small>(ทต. สันมหาพน)</small>
|-
|| 2. || แม่แตง || Mae Taeng || 8 || 4,435428 || 4,435428 || <small>(ทต. แม่แตง)</small>
|-
|| 3. || ขี้เหล็ก || Khilek || 11 || 9,776806 || 1,995982 <br /> 7,781824 || <small>(ทต. สันมหาพน)<br />(ทต. จอมแจ้ง)</small>
|-
|| 4. || ช่อแล || Cho Lae || 6 || 4,452443 || 4,452443 || <small>(ทม. เมืองแกนพัฒนา)</small>
|-
|| 5. || แม่หอพระ || Mae Ho Phra || 9 || 5,427394 || 5,427394 || <small>(ทต. แม่หอพระ)</small>
|-
|| 6. || สบเปิง || Sop Poeng || 13 || 7,798865 || 7,798865 || <small>(อบต. สบเปิง)</small>
|-
|| 7. || สันป่ายาง || San Pa Yang || 6 || 3,744742 || 3,744742 || <small>(อบต. สันป่ายาง)</small>
|-
|| 8. || บ้านเป้า || Ban Pao || 7 || 3,724684 || 3,724684 || <small>(อบต. บ้านเป้า)</small>
|-
|| 9. || ป่าแป๋ || Pa Pae || 13 || 6,171126 || 6,171126 || <small>(อบต. ป่าแป๋)</small>
|-
|| 10. || เมืองก๋าย || Mueang Kai || 5 || 1,647627 || 1,647627 || <small>(อบต. เมืองก๋าย)</small>
|-
|| 11. || บ้านช้าง || Ban Chang || 5 || 3,906915 || 3,906915 || <small>(อบต. บ้านช้าง)</small>
|-
|| 12. || กึ้ดช้าง || Kuet Chang || 8 || 5,294273 || 5,294273 || <small>(อบต. กึ้ดช้าง)</small>
|-
|| 13. || อินทขิล || Inthakhin || 19 || 12,939820 || 8,713586 <br /> 4,226234 || <small>(ทม. เมืองแกนพัฒนา)<br />(ทต. อินทขิล)</small>
|-
|-
! colspan="3" | รวม || 120 || 75,893699 || colspan="2" | 43,609467 (เทศบาล)</br>32,284232 (อบต.)
|}
 
13,221

การแก้ไข