ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ท่าอากาศยานนานาชาตินครศรีธรรมราช"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* [[8 กุมภาพันธ์]] 2553 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อเวลา 09.00 นาฬิกา พระองค์เสร็จถึงท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช โดยมีนายธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช แม่ทัพภาคที่ ๔ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ข้าราชการ และประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จ <ref>[http://www.nakhontoday.com/detail_news.php?n_id=844 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช]</ref>
* [[29 พฤษภาคม]] 2553 [[พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา]] ประทับรถยนต์ที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับอ่าวดงตาล ฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อประทับเครื่องบินที่นั่ง จากกองบินทหารเรือ [[ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา]] จังหวัดระยอง มายังท่าอากาศยานครศรีธรรมราชเพื่อปฏิบัติพระกรณียกิจ ณ [[วัดวิภาวดีรังสิตาราม]] ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ , [[วัดโคกเมรุ]] ต.นากะชะ อ.ฉวาง และ [[เรือนจำจังหวัดนครศรีธรรมราช]] จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามลำดับ ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2553 <ref>[http://www.radio.nakhonsi.com/showdetail.php?id=0000004301 พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสร็จประกอบพระกรณียกิจในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช]</ref>
* [[7 กรกฎาคม]] 2553 เชฟรอนเดินหน้าโครงการสำรวจผลิตปิโตรเลียมกลางอ่าวไทย คาดฉลุย เตรียมแผนสร้างฐานบินเฮลิคอปเตอร์รองรับสูงสุด 30 เที่ยวบินต่อวัน โครงการก่อสร้างฐานบินเฮลิคอปเตอร์ขึ้นที่บริเวณท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช โดยบริษัท เชฟรอน สำรวจ และผลิต จำกัด ซึ่งได้รับสัมปทานการสำรวจ และผลิตปิโตรเลียมกลางอ่าวไทย ห่างจากนครศรีธรรมราชไปราว 200 กม. การก่อสร้างฐานบินเฮลิคอปเตอร์ในบริเวณท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เพื่อใช้เป็นฐานบินในการรับส่งพนักงานออกไปปฏิบัติงานบนแท่นขุดเจาะนอกชายฝั่งนครศรีธรรมราช ปัจจุบันเชฟรอนมีฐานอยู่ที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา รวม 2 ฐานการบิน ในส่วนนี้ทำให้เกิดการจัดการด้านต้นทุนที่สูง และไม่คุ้มค่า รวมทั้งสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงแก้ปัญหาโดยการยุบรวมฐานทางอากาศทั้งสองแห่งเข้าด้วยกัน<ref>[http://www.boybdream.com/manager-news-content.php?newid=72648 เชฟรอนเดินหน้าโครงการสำรวจผลิตปิโตรเลียมกลางอ่าวไทย คาดฉลุย เตรียมแผนสร้างฐานบินเฮลิคอปเตอร์รองรับสูงสุด 30 เที่ยวบินต่อวัน]</ref>
[[ไฟล์:Pick up srirus.jpg|thumb|right|พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จยืนนครศรีธรรมราช (ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช)]]
* [[19 พฤศจิกายน]] 2553 [[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ]] เสด็จไปทรงเป็นประธานถวายผ้าพระกฐินและทรงประกอบพิธีเบิกพระเนตร พระพุทธรูปพระประธาน ในศาลาปฏิบัติธรรม ณ วัดเกาะนางแก้วพัฒนาราม ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อเสด็จถึงท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช นายธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายวันชัย อินทร์แก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช, พลโท อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ แม่ทัพภาคที่ 4, พลตำรวจตรี กระจ่าง สุวรรณรัตน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชน เข้ารับเสด็จ <ref>[http://www.nakhontoday.com/detail_news.php?n_id=1071 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา เสด็จทรงเป็นประธานถวายผ้าพระกฐินและทรงประกอบพิธี เบิกพระเนตรพระพุทธรูปที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช]</ref>
* [[11 กุมภาพันธ์]] 2556 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งไปยังท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ทอดพระเนตรโครงการฝึกอาชีพ การทำเครื่องเงินของกลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านเขาวัง ซึ่งวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราชมาช่วยทำการสอน ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรการเรียนการสอน มีการจัดทำโครงการหนูน้อยยิ้มสวย ฟันใส ตามแนวพระราชดำริด้านการส่งเสริมโภชนาการ สุขภาพอนามัย ได้รับรางวัลชมเชยประเภทชมรมเด็กไทยฟันดี การจัดทำโครงการธูปเทียนหอมสมุนไพรพิชิตยุง ทำด้วยสมุนไพรจากสวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียน จากนั้น ทอดพระเนตรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จัดอบรมครู นักเรียน กลุ่มแม่บ้าน ในการนำวัตถุดิบด้านการเกษตรมาแปรรูป และการถนอมอาหารให้อยู่ได้นาน การทำเกษตรกรรม ในโอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่มาให้บริการตรวจรักษาแก่ราษฏร จำนวน 78 ราย และด้านทันตกรรม จำนวน 50 ราย ส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคหู ตา คอ จมูก และโรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูก พร้อมทั้งทรงรับผู้ป่วยข้อเข่าผิดรูปทั้ง 2 ข้าง และผู้ป่วยโรคผิวหนังไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ <ref>[http://news.thaiza.com/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-12-%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-2556/262982/ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดนครศรีธรรมราช]</ref>
* [[8 มิถุนายน]] 2556 เวลา 16.30 [[พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ]] เสด็จทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เสด็จโดยเครื่องบินที่นั่งถึงท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช โดยมีนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพสกนิกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมรับเสด็จ โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ภริยารองแม่ทัพภาคที่ 4 และภริยาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ถวายพวงมาลัย <ref>http://thainews.prd.go.th/centerweb/News/NewsDetail?NT01_NewsID=WNROY5606080010001</ref>
* [[23 มิถุนายน]] 2556 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเฉลิมกาญจนานครศรีธรรมราช ประจำปี 25562555 23 มิถุนายน 2556 เวลา 17.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จโดยเครื่องบินพระที่นั่งจากกองบัญชาการกองทัพอากาศ ถึงท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช โดยมีนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย รองผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช พลตรีชาญประดิษฐ์ แสงนิล รองแม่ทัพภาคที่ 4 พลตำรวจตรีรณพงษ์ ทรายแก้ว ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ข้าราชการและพลังมวลชนเฝ้ารับเสด็จ <ref>http://www.radio.nakhonsi.com/showdetail.php?id=0000012350</ref>
* [[6 มกราคม]] 2560 กรมท่าอากาศยาน แจ้งปิดท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับผลกระทบของจากกรณีฝนตกหนักทำให้น้ำท่วม Runway จนต้องยกเลิกเที่ยวบิน 100% กำหนดการปิดแรกคือวันที่ 6-7 มกราคม 2560 แต่เนื่องจากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายเลยต้องทำการปิดจนถึงวันที่ 11 มกราคม 2560 และขยายวันปิดเพิ่มเติมอีก 2 วัน โดยปิดจนถึง 13 มกราคม 2560 แทน เพราะว่าวิศวกรท่าอากาศยานไม่สามารถตรวจสอบความแข็งแรงของพื้น Runway ได้ จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้ผู้โดยสารตกค้างและต้องทำการเปลี่ยนเที่ยวบินหรือเดินทางไปใช้บริการท่าอาศยานใกล้เคียงได้แก่ ท่าอาศยานสุราษฏร์ธานี และท่าอากาศยานตรัง <ref>http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/735506</ref>
 
ผู้ใช้นิรนาม