ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
}}
 
''' โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร''' เป็น[[โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ]] ตั้งอยู่ในเขต[[เมืองพัทยา]] [[จังหวัดชลบุรี]] สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (ชลบุรี-ระยอง) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีนักเรียนศึกษาอยู่ประมาณ 2,500 คน มีครูปฏิบัติการสอนอยู่ 112 คน เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 แบบสหศึกษา
 
== ประวัติ ==
ผู้ใช้นิรนาม