ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตำบลเมืองเก่า (อำเภอเมืองสุโขทัย)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
==องค์กรปกครองท้องถิ่น==
*[http://www.muangkhao.com/ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64210 โทร : 055 613755 โทรสาร : 055 613755]
*[http://www.muangkaosukhothai.go.th/index.php เทศบาลตำบลเมืองเก่า]
 
==แหล่งข้อมูลอื่น==
*[http://www.muangkhao.com/ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย]
ผู้ใช้นิรนาม