ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตำบลเมืองเก่า (อำเภอเมืองสุโขทัย)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ตำบลเมืองเก่า เป็นตำบลหนึ่งในเขตอำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย อันเป็นสถานที่ตั้งของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อันเป็นโบราณสถานที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ทั้งในส่วนของศาสนา ความเชื่อ การเมืองการปกครองด้วยเช่นกัน
 
== ประวัติ ==
ตำบลเมืองเก่า มีประวัติความเป็นมาพร้อมกับกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ที่ตั้งตำบลของตำบลเมืองเก่า ตั้งอยู่บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อันเป็นเขตพระราชวังเก่า ดังมีหลักฐานเป็น ศาลหลักเมือง เหตุที่ได้ชื่อว่า "เมืองเก่า" เนื่องด้วยเคยเป็นราชธานีมาก่อน และมีการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมสืบทอดต่อ ๆ กันมา เช่นประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ เป็นต้น
ผู้ใช้นิรนาม