ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 126"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|ทิศทางจุดa = ตะวันตก
|ทิศทางจุดb = ใต้
|ต้นทาง = [[ไฟล์:Thai Highway-117.svg|20px]] [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117|ทล.117]] ใน[[อำเภอเมืองพิษณุโลก|อ.เมืองพิษณุโลก]] [[จังหวัดพิษณุโลก|จ.พิษณุโลก]]
|แยกสำคัญ =
[[ไฟล์:Thai Highway-12.svg|20px]] [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12|ถ.สิงหวัฒน์]] ใน [[อำเภอเมืองพิษณุโลก]][[จังหวัดพิษณุโลก]]<br/>
ผู้ใช้นิรนาม