ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 126"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|แยกสำคัญ =
[[ไฟล์:Thai Highway-12.svg|20px]] [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12|ถ.สิงหวัฒน์]] ใน [[อำเภอเมืองพิษณุโลก]][[จังหวัดพิษณุโลก]]<br/>
[[ไฟล์:Thai Highway-11.svg|20px]] [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11|ทล.11]] ใน [[อำเภอเมืองพิษณุโลก|อ.เมืองพิษณุโลก]] [[จังหวัดพิษณุโลก|จ.พิษณุโลก]]<br/>
[[ไฟล์:Thai Highway-12.svg|20px]] [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12|ถ.มิตรภาพ]] ใน [[อำเภอเมืองพิษณุโลก|อ.เมืองพิษณุโลก]] [[จังหวัดพิษณุโลก|จ.พิษณุโลก]]<br/>
[[ไฟล์:Thai Highway-12.svg|20px]] [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12|ถ.มิตรภาพ]] ที่ [[สี่แยกอินโดจีน]] ใน [[อำเภอเมืองพิษณุโลก|อ.เมืองพิษณุโลก]] [[จังหวัดพิษณุโลก|จ.พิษณุโลก]]<br/>
[[ไฟล์:Thai Highway-117.svg|20px]] [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117|ทล.117]]ใน[[อำเภอเมืองพิษณุโลก|อ.เมืองพิษณุโลก]] [[จังหวัดพิษณุโลก|จ.พิษณุโลก]]
|ปลายทาง = ทล.1065 ใน [[อำเภอบางระกำ|อ.บางระกำ]] [[จังหวัดพิษณุโลก|จ.พิษณุโลก]]
}}
ผู้ใช้นิรนาม