ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 232"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|ทิศทางจุดb =
|วงแหวน = [[เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด|เมืองร้อยเอ็ด]]
|ต้นทาง = {{ป้ายทางหลวง|H|23}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23|ทล.23]] ใน [[อำเภอเมืองร้อยเอ็ด|อ.เมืองร้อยเอ็ด]] [[จังหวัดร้อยเอ็ด|จ.ร้อยเอ็ด]]
|ปลายทาง = {{ป้ายทางหลวง|H|23}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23|ทล.23]] ใน [[อำเภอเมืองร้อยเอ็ด|อ.เมืองร้อยเอ็ด]] [[จังหวัดร้อยเอ็ด|จ.ร้อยเอ็ด]]
|แยกสำคัญ =
}}
ผู้ใช้นิรนาม