ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ถนนแจ้งสนิท"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| ทิศทางจุดb = ตะวันออก
| ต้นทาง = {{ป้ายทางหลวง|H|2}} [[ถนนมิตรภาพ|ถ.มิตรภาพ]] ใน [[อ.บ้านไผ่]] [[จ.ขอนแก่น]]
| ปลายทาง = {{ป้ายทางหลวง|H|212}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202|ถ.ชยางกูร]] ใน [[อำเภอเมืองอุบลราชธานี|อ.เมืองอุบลราชธานี]] [[จ.อุบลราชธานี]]
| แยกสำคัญ = {{plain list|
* {{ป้ายทางหลวง|H|219}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 219|ทล.219]] ใน [[อ.บรบือ]] [[จ.มหาสารคาม]]
* {{ป้ายทางหลวง|H|291}} ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม ใน [[อำเภอเมืองมหาสารคาม|อ.เมืองมหาสารคาม]] [[จ.มหาสารคาม]]
* {{ป้ายทางหลวง|H|232}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 232|ถ.วงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด]] ใน [[อำเภอเมืองร้อยเอ็ด|อ.เมืองร้อยเอ็ด]] [[จ.ร้อยเอ็ด]]
* {{ป้ายทางหลวง|H|292}} ถ.เลี่ยงเมืองยโสธร ใน [[อำเภอเมืองยโสธร|อ.เมืองยโสธร]] [[จ.ยโสธร]]
* {{ป้ายทางหลวง|H|202}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202|ถ.อรุณประเสริฐ]] ใน [[อำเภอเมืองยโสธร|อ.เมืองยโสธร]] [[จ.ยโสธร]]
* {{ป้ายทางหลวง|H|231}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 231|ถ.วงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี]] ใน [[อำเภอเมืองอุบลราชธานี|อ.เมืองอุบลราชธานี]] [[จ.อุบลราชธานี]]
}}
| สร้าง =
ผู้ใช้นิรนาม