ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้ายุติธรรมธร (หยุย ณ จำปาศักดิ์)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
## เจ้านางบุญเหลือ ณ จำปาศักดิ์
## เจ้านางสุดาจันทร์ ณ จำปาศักดิ์
######นายจันทร์ โพธิ์สอาด
# '''หม่อมจูม''' มีโอรสธิดา 1 องค์ คือ เจ้าจิตประสงค์ ณ จำปาศักดิ์
 
ผู้ใช้นิรนาม