ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| สีประจำคณะ = {{color box|#F39566}} [[สีชมพูอมส้ม (Salmon Pink)]]
| วารสารคณะ =
| ที่อยู่ = 420/1 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
| เว็บ = [http://www.ph.mahidol.ac.th/ ph.mahidol.ac.th]
}}
ผู้ใช้นิรนาม