ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเดินเรือ"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  4 ปีที่แล้ว
คำผิด พรอ้ม เป็น พร้อม
(คำผิด พรอ้ม เป็น พร้อม)
* '''Planning Component'''
*# '''Plan Appraisal''' เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆสำหรับการวางแผนการเดินเรือ มี 2 แบบ คือ
*#* [[Internal Data]] เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่แล้วบนเรือ เช่น อุปกรณ์การเดินเรือ ( [[Navigation Aid]] ) ต่างๆมีหรือไม่ ถ้ามีอยู่ในสภาพที่พรอ้มพร้อมใช้หรือไม่ เอกสารต่างๆมีการปรับปรุงให้ใหม่อยู่เสมอหรือไม่ [[Draft]] ของเรือ ประสบการณ์ของลูกเรือ
*#* [[External Data]] ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่ได้จาก [[บรรณสารการเดินเรือ]]
*#** [[Navigation Chart]]