ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอด"

(ย้อนการแก้ไขของ 49.48.158.43 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย 223.207.247.132)
|-
| '''ผู้สร้าง''' || [[กันตนา]] || [[ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น]] || [[บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น]] || [[เอ็กแซ็กท์]] - [[ซีเนริโอ]] <br> ๙ แสน สตูดิโอ
|-
| '''ผู้กำกับการแสดง''' || [[สุพรรณ บูรณพิมพ์]] || [[วิจิตร คุณาวุฒิ]] || โชติรัตน์ รักเริ่มวงษ์ || [[สถาพร นาควิไลโรจน์]]
|-
| '''บทการแสดง''' || ดารา นภาพราว || วิจิตร คุณาวุฒิ || [[ณัฐิยา ศิรกรวิไล]] || บุตรรัตน์ บุตรพรม
|-
| '''ผู้กำกับการแสดง''' || [[สุพรรณ บูรณพิมพ์]] || [[วิจิตร คุณาวุฒิ]] || โชติรัตน์ รักเริ่มวงษ์ || [[สถาพร นาควิไลโรจน์]]
|-
| บุญรอด || [[มยุรา ธนะบุตร]] || [[ลินดา ค้าธัญเจริญ]] || [[จันทร์จิรา จูแจ้ง]] || [[ศิรพันธ์ วัฒนจินดา]]
| บ็อบ || [[ปิแอร์ เดอลาลองก์]] || [[วิลเลียม เมลเซอรส์]] || [[ปีเตอร์ ธูนสตระ]] || [[วิลลี่ แมคอินทอช]]
|-
| สายสุนีย์ || [[วิยะดา อุมารินทร์]] || [[ชนาภา นุตาคม]] || [[สุวัจนี ไชยมุสิก]] || [[ลภัสรดา ช่วยเกื้อ]]
|-
| วิชชุดา || [[ปนัดดา โกมารทัต]] || [[ศศิธร ปิยะกาญจน์]] || [[ชนิกา สุจริตกุล]] || [[ลัลณ์ลลิน เตจะสา เวศซ์]]
|-
| จินต์ แก้วสว่าง || [[ภาคภูมิ สายสุดใจ]] || [[ธงชัย ประสงค์สันติ]] || [[วรวุฒิ นิยมทรัพย์]] || [[สหรัฐต์ หิรัญญ์ธนภูวดล]]
|-
| บุญล้ำ || [[อัญชลี ไชยศิริ]] || [[อัญชลี ไชยศิริ]] || [[ชุดาภา จันทเขตต์]] || [[กุณณัฏฐ์ กุลปรียาวัฒน์]]
| เจ๊เพ็ญ || || || [[ปทุมวดี โสภาพรรณ]] || [[พิมพ์ผกา เสียงสมบุญ]]
|-
| คุณจิต แก้วสว่าง || [[ทม วิศวชาติ]] || || [[สุเชาว์ พงษ์วิไล]] || [[ยุทธพิชัย ชาญเลขา]]
|-
| ครูอรพิน แก้วสว่าง || [[พงษ์ลดา พิมลพรรณ]] || [[ศรินทิพย์ ศิริวรรณ]] || [[รัชนู บุญชูดวง]] || [[สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ]]
|-
| รจนา/โรส/อ้อย || || || [[ทีน่า กาญจนนทีรัตน์]] || [[ลักขณา วัธนวงส์ศิริ]]
|-
| แรริตี้/จูลี่ || || || || [[ธงธง มกจ๊ก]]
| บุษบา/นิโคล/เขียว || || || [[ชุลีพร ดวงรัตนตรัย]] || [[เบญจสิริ วัฒนา]]
|-
| บุษบา/นิโคล/เขียว || || || [[ชุลีพร ดวงรัตนตรัย]] || [[เบญจสิริ วัฒนา]]
| แรริตี้/จูลี่ || || || || [[ธงธง มกจ๊ก]]
|-
| คุณวัฒน์ || || || [[อภิชาติ หาลำเจียก]] || [[สถาพร นาควิไลโรจน์]]
| วิล || || || ปีเตอร์ อเกสสัน || [[ปีเตอร์ หลุยส์ ไมอ๊อกซิ]]
|-
| บุญโต พรหมรังสี || || || || [[ศิระ แพทย์รัตน์]]
|-
| สมชาย || || || || [[ทวีศักดิ์ สหะเดช]]
|-
| ประทิน/ (ทีน่า/ส้มเช้ง) || || || [[กมล ภู่วัฒนวนิชย์]] || [[กรกฎ พวงสวัสดิ์]]
|-
| บุญทำ || || || [[นิติ ลออธรรม]] || [[ธนบดี ใจเย็น]]
| เจิม || || || || [[พลอยปภัส วรพิสิษฐ์กุล]]
|-
| เถ้าแก่โรงกลึง || || || [[เคน ฉัตรรังสิกุล]] || [[ศานตินิธิโรจน์ สันติเวชชกุลสิมะกำธรณ์]]
|-
| เถ้าแก่โรงกลึง (พ่อของเหมย) || || || || [[นิธิโรจน์ สิมะกำธรณ์]]
|-
| บุญโต || || || || [[สิงหล คงไทย]]
|-
| นายหน้าค้าประเวณี || || || || [[ชลมารค ธ.เชียงทอง]]
ผู้ใช้นิรนาม