ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล"

(→‎ตำแหน่งงานปัจจุบัน: *กิจกรรมอื่นๆ)
ประธานกรรมการ บริษัท บริการน้ำมันอากาศยาน จำกัด,
ประธานกรรมการ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด,
กรรมการ บริษัท บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด, ประธานกรรมการ บริษัท บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
 
 
 
=== กิจกรรมอื่นๆ ===
ดำรงตำแหน่งกรรมการในมูลนิธิ และโครงการต่างๆ เช่น ประธานมูลนิธิดิศกุลในดำรงราชานุภาพ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี กรรมการมูลนิธิบุรฉัตรมูลนิธิ กรรมการวัดนิเวศธรรมประวัติ และกรรมการโครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดบวรนิเวศวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์, กรรมการอำนวยการโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยตั้งแต่ พฤศจิกายน 2551 - พฤศจิกายน 2557, ดำรงตำแหน่งประธานคณะที่ปรึกษาโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยด้านการบริหาร ตั้งแต่ มิถุนายน 2551 จนถึงปัจจุบัน
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
1

การแก้ไข