ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภออุทุมพรพิสัย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,667
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,899
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,842
| align=right |
|-
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,901
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,059
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,068
| align=right |
|-
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,478
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,604
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,483
| align=right |
|-
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,445
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,427
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 8,491
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,495
| align=right |
|-
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,669
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,690
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 7,695
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,657
| align=right |
|-
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,346
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,374
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,343
| align=right |
|-
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,266
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,312
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,304
| align=right |
|-
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,232
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,280
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,275
| align=right |
|-
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,058
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,028
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 5,025
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,079
| align=right |
|-
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,981
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,045
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,052
| align=right |
|-
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,793
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,763
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 4,780
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,770
| align=right |
|-
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,632
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,625
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 4,714
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,700
| align=right |
|-
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,545
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,547
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 4,507
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,547
| align=right |
|-
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,457
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,487
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,472
| align=right |
|-
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,276
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,284
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 4,317
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,328
| align=right |
|-
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,138
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,112
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,118
| align=right |
|-
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,901
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,900
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 3,918
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,922
| align=right |
|-
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,673
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,697
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,694
| align=right |
|-
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,858
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,852
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 2,799
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,801
| align=right |
|- class="sortbottom"
1,238

การแก้ไข