ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภออุทุมพรพิสัย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,498
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,545
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,599
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,955
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,965
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,961
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,520
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,502
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,480
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=center |4 || หนองห้าง
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,429
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 8,413
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,431
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| align=center |5 || สำโรง
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,660
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 7,664
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,683
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,334
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,314
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,338
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,328
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,307
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,273
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=center |8 || รังแร้ง
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,156
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 5,198
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,262
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=center |9 || ปะอาว
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,028
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 5,027
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,034
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| align=center |10 || หนองไฮ
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,003
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 5,009
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,030
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=center |11 || โพธิ์ชัย
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,846
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 4,834
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,840
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| align=center |12 || แข้
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,568
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 4,565
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,596
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=center |13 || ทุ่งไชย
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,541
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 4,543
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,545
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,508
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,505
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,480
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=center |15 || แขม
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,299
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 4,283
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,291
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=center |16 || อี่หล่ำ
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,057
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 4,063
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,091
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,894
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,900
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,884
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,667
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,679
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,662
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,881
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,869
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,868
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
1,238

การแก้ไข