ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดินีเหวย์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{quote|จะผิดอะไรนักหนา ข้าจะยกบ้านเมืองให้เหฺวย์ เสฺวียนเจิน ก็ยังได้ เรื่องชื่อจงนั้นเจ้าจะสนใจไปไย <br> (What would be wrong even if I gave the empire to Wei Xuanzhen? Why do you care about ''Shizhong'' so much?)}}
 
เผย์ หยัน เป็นกังวลนัก จึงกราบทูลพระนางอู่ เจ๋อเทียน อู่ เจ๋อเทียน ยึดอำนาจแล้วขึ้นเป็นจักรพรรดิเสียเอง สองเดือนให้หลัง อู่ เจ๋อเทียน ยึดอำนาจ โดยเรียกประชุมข้าราชการทหารพลเรือนทั้งปวง แล้วมีพระเสาวนีย์ปลดให้ลดหลี่ เจ๋อ ผู้เป็นโอรสของตัว ออกจากราชสมบัติ ให้ลดยศหลี่ เจ๋อ จากจักรพรรดิเป็น หลูหลิงหฺวัง (廬陵王) หรือ องค์ชายแห่งหลูหลิง ให้ถอดหลี่ ฉงจ้าว บุตรของหลี่ เจ๋อ ซึ่งถังเกาจงตั้งเป็นรองรัชทายาทถัดจากหลี่ เจ๋อ นั้น เป็นสามัญชน ให้ถอดเหฺวย์ เสฺวียนเจิน บิดาของพระนางเหฺวย์ เป็นสามัญชน และให้ตั้งโอรสองค์รองของตัว คือ [[จักรพรรดิถังรุ่ยจง|หลี่ ต้าน]] (李旦) ขึ้นเป็นรัชทายาท แล้วให้ขับเหฺวย์ เสฺวียนเจิน พร้อมครอบครัว ไปอยู่เมืองชิน (欽州) ปัจจุบันอยู่แถบเมือง[[ชินโจว]] (钦州市) เขต[[เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง|กฺวั่งซีจฺวั้ง]] (广西壮) กับให้ขับหลี่ เจ๋อ พร้อมครอบครัว ไปยังเมืองฝาง (房州) ปัจจุบันอยู่ในเมือง[[Shiyan|ฉือยั่น]] (十堰) มณฑล[[มณฑลหูเป่ย์|หูเป่ย์]] (湖北省) ภายหลังให้ส่งไปไว้เมืองจฺวิน (均州) ซึ่งปัจจุบันอยู่ในเมืองฉือยั่นเช่นกัน
 
==อ้างอิง==
19,137

การแก้ไข