ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บรรพบุรุษร่วมที่ใกล้กันที่สุดของสิ่งมีชีวิตบนโลก"

 
==ประวัติ==
ในขั้นแรกเมื่อมีการนิยามถึง LUCA นั้น เป็นช่วงที่นัก[[อนุกรมวิธาน]] ได้แยก[[อาร์เคีย]] ออกจาก[[อาณาจักรมอเนอรา]] เนื่องจากเชื่อว่าอาร์คีแบคทีเรีย มีวิวัฒนาการแตกต่างไปจากยูแบคทีเรีย และดูใกล้เคียงกับ[[ยูแคริโอต]]มากกว่า จึงแยกอาณาจักรมอเนอราเป็นสองส่วน คือ อาณาจักร์อาร์คีแบคทีเรีย[[อาณาจักรอาร์คีแบคทีเรีย]] และ[[อาณาจักรยูแบคทีเรีย]] ซึ่งก็ตั้งเป็น[[โดเมนอาร์เคีย]] และ[[โดเมนแบคทีเรีย]] ซึ่งโดเมนอาร์เคีย และยูแคริโอต ก็ถูกจับรวมกลุ่มกันในชื่อของ [[นีโอมูรา]] จนในที่สุดแล้ว LUCA จึงเป็นสมมติฐานที่ระบุถึงสิ่งมีชีวิตอันเป็น[[บรรพบุรุษร่วม]] (common ancestor) ของนีโอมูรา และแบคทีเรีย
 
เป็นไปได้ว่าปัจจุบัน LUCA ได้สูญพันธุ์ไปจากโลกนี้แล้ว แต่สิ่งที่ยังคงอยู่คือลูกหลายอันเป็นมรดกตกทอดทางพันธุกรรม อย่างไรก็ตามความเชื่อนี้ถือเป็นข้อปฏิเสธกับทฤษฎี[[การส่งผ่านพันธุกรรมแนวราบ]] ในเรื่องนี้ [[คาร์ล เวอร์ส]] นัก[[จุลชีววิทยา]][[ชาวอเมริกัน]]เชื่อว่า ไม่มีสิ่งมีสิ่งมีชีวิตใด ที่ส่งต่อพันธุกรรมโดยสมบูรณ์มาจาก LUCA แต่เขาเชื่อว่า สิ่งมีชีวิตบนโลกในปัจจุบันนี้ทุกชนิด ต่างก็ได้รับการพัฒนาการ จากสังคมของสิ่งมีชีวิตโบราณด้วยกันทั้งสิ้น<ref>Woese, Carl, ''The universal ancestor,'' Procedings of the National Academy of Sciences, Vol. 95, Issue 12, 6854-6859, June 9, 1998, http://www.pnas.org/cgi/content/full/95/12/6854 </ref>
18,606

การแก้ไข