ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทุ่งศรีเมือง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ประกอบด้วย
* อภิมหาเทียนพรรษาเฉลิมพระเกียรติ หรือต้นเทียนจำลอง สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ตอนกลางคืนจะสวยงามมาก
* ศาลหลักเมืองอุบลราชธานี สร้างขึ้นเมื่อปี 2515
* อนุสาวรีย์พระปทุมวรราชสุริยวงศ์ (เจ้าคำผง) ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งเมืองอุบลฯ
* ปฏิมากรรมสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสโส อ้วน) พระเถระที่ได้รับการยกย่องว่า เป็นนักปราชญ์แห่งภาคอีสาน
* ปฏิมากรรมร่วมใจก้าวไปข้างหน้า สร้างขึ้นตามโครงการปฏิมากรรม กับสิ่งแวดล้อมเพื่อเยาวชน ซึ่งแสดงถึง ความสมานฉันท์แห่งความเป็นพี่น้องระหว่าง 4 ประเทศ คือ ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม
 
== กิจกรรม และเทศกาลประเพณีที่จัด ==
* งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
* งานสดุดีวีรกรรมพระปทุมวรรราชสุริยวงษ์ (เจ้าเมืองอุบลราชธานีศรีวะนาไลคนแรก)
* งานรำลึกคุณความดี ณ อนุสาวรีย์แห่งความดี
* งานกาชาดและงานปีใหม่
 
== พิธีเผาศพแบบนกหัสดีลิงค์หรือนกสักกะไดลิงค์ ==
ผู้ใช้นิรนาม