ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดสุปัฏนารามวรวิหาร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| type_of_place = พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
| branch = [[ธรรมยุติกนิกาย]]
| special_things = [[พระแก้วขาวเพชรน้ำค้าง]]
| principal_buddha =
| important_buddha = [[พระสัพพัญญูเจ้า]]และ [[พระแก้วขาวเพชรน้ำค้าง]]
| pre_road =
| road_name = ถนนสุปัฏน์
ผู้ใช้นิรนาม