ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดสุปัฏนารามวรวิหาร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
| type_of_place = พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
| branch = [[ธรรมยุติกนิกาย]]
| special_things = ประดิษฐาน[[พระแก้วขาวเพชรน้ำค้าง]]
| principal_buddha =
| important_buddha = [[พระสัพพัญญูเจ้า]]
ผู้ใช้นิรนาม