ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดศรีอุบลรัตนาราม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{กล่องข้อมูล พุทธศาสนสถาน
| full_name = วัดศรีอุบลรัตนาราม
| common_name = วัดศรีอุบล
| image_temple =
| short_describtion =
| type_of_place = พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ
| branch = [[ธรรมยุติกนิกาย]]
| special_things =
| principal_buddha =
| important_buddha = พระแก้วบุษราคัม (ศิลปะแบบล้านช้าง)
| pre_road =
| road_name = ถนนอุปราช
| sub_district = ตำบลในเมือง
| district = อำเภอเมืองอุบลราชธานี
| province = จังหวัดอุบลราชธานี
| zip_code = 34000
| tel_no =
| pass_buses =
| pass_boats =
| pass_rails =
| open_time =
| entrance_fee =
| shouldnt_miss = อุโบสถวัดศรีอุบลรัตนาราม
| activities = เทศกาลสรงน้ำพระแก้วบุษราคัม (ช่วงวันสงกรานต์)
| local_tourguide =
| foods_beverages =
| do_not_do =
| photography =
| car_parks = ในบริเวณวัด
| local_attraction =
| footnote =
}}
 
[[ไฟล์:Sign of Wat Sri Ubon Rattanaram, Ubon Ratchathani.jpg|thumb|300px|ป้ายชื่อวัดศรีอุบลรัตนาราม ตำบลในเมือง [[อำเภอเมืองอุบลราชธานี]] [[จังหวัดอุบลราชธานี]]]]
''' วัดศรีอุบลรัตนาราม''' เดิมชื่อ วัดศรีทอง เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์[[ธรรมยุติกนิกาย]] เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง คือ [[พระแก้วบุษราคัม]] ปัจจุบันมีพระวินัยโกศล (ทองคู่ ป.ธ.๖) เป็นเจ้าอาวาส
ผู้ใช้นิรนาม