ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{กล่องข้อมูล พรพระเครื่องพุทธศาสนสถาน
| full_name = วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
| full_name = เวฟพรพระเครื่อง
| common_name = เวฟพรพระเครื่งวัดมหาธาตุ
| image_temple = Wat mahathat bkk 02.jpg
| short_describtion =
| type_of_place = พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร
| type_of_place = พระกรุเก่าและพระใหม่.พระอาจารณ์เกจิชื่อดัง
| branch = [[เถรวาท]] [[มหานิกาย]]
| special_things = มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งที่ 2 ของไทย