ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{กล่องข้อมูล พุทธศาสนสถานพรพระเครื่อง
| full_name = เวฟพรพระเครื่อง
| full_name = วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
| common_name = วัดมหาธาตุเวฟพรพระเครื่ิง
| image_temple = Wat mahathat bkk 02.jpg
| short_describtion =
| type_of_place = พระกรุเก่าและพระใหม่.พระอาจารณ์เกจิชื่อดัง
| type_of_place = พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร
| branch = [[เถรวาท]] [[มหานิกาย]]
| special_things = มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งที่ 2 ของไทย
3

การแก้ไข