ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปูนซิเมนต์ไทย"

 
SCG เข้าสู่ธุรกิจเคมีภัณฑ์ในปี [[พ.ศ. 2526]] ปัจจุบัน ธุรกิจเคมีภัณฑ์ ผลิตและจำหน่าย เคมีภัณฑ์ครบวงจร ตั้งแต่ขั้นต้น ได้แก่ [[โอเลฟินส์]] ขั้นกลาง ได้แก่
สไตรีนมอนอเมอร์ พีทีเอ และเอ็มเอ็มเอ และขั้นปลาย ได้แก่ [[เม็ดพลาสติก]]หลักทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ [[โพลิเอททีลีน]] [[โพลิโพรไพลีน]] [[พอลิไวนิลคลอไรด์]] และ[[พอลิสไตรีน]] โดยมีบริษัทหลักคือ [[บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด]] https://www.scgchemicals.com/th
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม