ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะสหเวชศาสตร์ในประเทศไทย"

ลบขีดในช่อง AP
(เพิ่มหลักสูตรพยาธิวิทยากายวิภาค คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (AP = Anatomical Pathology))
(ลบขีดในช่อง AP)
|-
| [[คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา]] || align="center"|[[จังหวัดชลบุรี]]|| align="center"| พ.ศ. 2552 || {{อยู่}}|| {{อยู่}}|| || || || || || || {{อยู่}} || || || || || ||
|////////////||MTC<ref name="MT"/>PTC<ref name="PT"/>
|-
| [[คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา]] || align="center"|[[จังหวัดพะเยา]]|| align="center"| พ.ศ. 2553 || {{อยู่}}|| {{อยู่}}|| || || || || || || || || || || || ||
ผู้ใช้นิรนาม