ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร"

ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่
(ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่)
 
== ลำดับเจ้าอาวาส ==
{|class="wikitable" align="center" style="text-align:center"
# พระครูปทุมธรรมธาดา (ก่ำ)
|- style="background:#cccccc"
# พระครูปทุมธรรมธาดา (สิงห์ อคฺคธมฺโม)
| '''ลำดับที่''' || '''รายนาม''' || width=20%|'''เริ่มวาระ''' || width=20%|'''สิ้นสุดวาระ'''
# พระปัญญาพิศาลาเถร (สิงห์)
|-
# พระวิสุทธิสารเถร (ผิว)
#| 1 || [[พระครูปทุมธรรมธาดา (สิงห์กล่ำ อคฺคธมฺโมคุณสมฺปณฺโณ)]] || [[พ.ศ. 2400]] || ?
# พระปัญญาพิศาลเถร (หนู)
|-
# พระธรรมปาโมกข์ (บุญมั่น)
#| 2 || [[พระครูปทุมธรรมธาดา (ก่ำสิงห์ อคฺคธมฺโม)]] || [[พ.ศ. 2437]] || ?
# พระราชวรคุณ (สายหยุด ป.ธ.6)
|-
# พระธรรมธัชมุนี (อมร ป.ธ.๗) รูปปัจจุบัน
#| 3 || [[พระปัญญาพิศาลาเถรพิศาลเถร (สิงห์)]] || [[พ.ศ. 2444]] || ?
|-
#| 4 || [[พระวิสุทธิสารเถร (ผิว)]] || ? || ?
|-
#| 5 || [[พระปัญญาพิศาลเถร (หนู ฐิตปญฺโญ)]] || ? || ?
|-
#| 6 || [[พระธรรมปาโมกข์ (บุญมั่น มนฺตาสโย)]] || [[พ.ศ. 2488]] || ?
|-
#| 7 || [[พระราชวรคุณ (สายหยุด ปญฺญาสาโร)]] || [[พ..6) 2522]] || ?
|-
#| 8 || [[พระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย)]] || [[พ..๗) รูป2536]] || ปัจจุบัน
|}
 
== แกลเลอรี ==
55,456

การแก้ไข