เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

* [[รัตตมณี ร.ศ.220]] (2547) [[ช่อง 3]]
* [[ยุทธการปราบเมียน้อย]] (2547) [[ช่อง 3]] รับบท ต้อม
* [[พี่น้อง 2 เลือด]] (2548) [[ช่อง 9]] รับบท อรรณพ
* [[รอยลิขิต]] (2548) [[ช่อง 3]]
* [[แก้วลืมคอน]] (2548) [[ช่อง 5]]
ผู้ใช้นิรนาม