เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

* [[ตุ๊ดเอ๋ยตุ๊ดตู่]] (2545) [[ช่อง 9]]
* [[คนตาทิพย์]] (2545) [[ช่อง 7]] รับบท พิภพ
* [[กษัตริยา]] (2546) [[ช่อง 5]] รับบท พระเจ้ามังกะยอชวา, พระมหาอุปราชา (พระโอรสของพระเจ้านันทบุเรง)
* [[พ่อดอกรักเร่]] (2546) [[ช่อง ITV]]
* [[พุทธานุภาพ]] (2546) [[ช่อง 3]] (รับเชิญ)
ผู้ใช้นิรนาม