เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

* [[ดอกไม้ริมทาง]] (2540) [[ช่อง 5]]
* [[ซอสามสาย]] (2540) [[ช่อง 3]]
* [[ตะวันยอแสง]] (2540) [[ช่อง 3]] รับบท นเรนทร์
* [[เมียหลวง]] (2542) [[ช่อง 3]] รับบท เค็น
* [[น้ำตาลใกล้มด]] (2542) [[ช่อง 7]]
ผู้ใช้นิรนาม