เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

* [[นางเสือดาว]] (2539) [[ช่อง 3]]
* [[เด็กชายจากดาวอื่น]] (2539) [[ช่อง 3]]
* [[บ้านสอยดาว]] (2539) [[ช่อง 7]] รับบท ปวุฒิ
* [[ปานตะวัน]] (2539) [[ช่อง 3]]
* [[ปรารถนาแห่งหัวใจ]] (2539) [[ช่อง 3]]
ผู้ใช้นิรนาม