ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะสหเวชศาสตร์ในประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| [[คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา]] || align="center"|[[จังหวัดพะเยา]]|| align="center"| พ.ศ. 2553 || {{อยู่}}|| {{อยู่}}|| || || || || || || || || || || || || ||MTC<ref name="MT"/>PTC<ref name="PT"/>
|-
| [[สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์|สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์]] || align="center"|[[จังหวัดนครศรีธรรมราช]]|| align="center"| พ.ศ. 2541 || {{อยู่}} || {{อยู่}}|| || || || || || || ||{{อยู่}} || {{อยู่}} || || || || ||MTC<ref name="MT"/>PTC<ref name="PT"/>
|-
| [[วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา]]|| align="center"|[[กรุงเทพมหานคร]]|| align="center"| พ.ศ. 2555 || || || || || {{อยู่}}|| || || || || || || {{อยู่}}|| {{อยู่}}|| {{อยู่}}|| {{อยู่}}||
5,588

การแก้ไข