ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การฟื้นฟูเมจิ"

(แทนที่ "เกียวโต" → "เคียวโตะ" ด้วยสจห.)
== สิ้นสุดระบอบโชกุน ==
[[ภาพ:MeijiJoukyou.jpg|280px|thumb|[[จักรพรรดิเมจิ]] ทรงย้ายที่ประทับจาก [[เคียวโตะ]] มายัง [[โตเกียว]] ในปี ค.ศ. 1868]]
วันที่ 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 1867 [[โทะกุงะวะ โยะชิโนะบุ]] (徳川 慶喜 ''Tokugawa Yoshinobu'') [[โชกุน]]คนที่ 15 ของ[[ตระกูลโทะกุงะวะ]]แห่งเอะโอะ ยอมสวามิภักดิ์ต่อจักรพรรดิเมจิ และลงจากตำแหน่งในอีก 10 วันต่อมา ถือเป็นวันที่สิ้นสุดการปกครองระบอบโชกุนอย่างเป็นทางการ และเป็นการฟื้นฟูอำนาจของสถาบันกษัตริย์ (''Taisei Hōkan'') อย่างไรก็ตาม โทะกุงะวะ โยะชิโนะบุ ซึ่งถือเป็นโชกุนคนสุดท้ายของญี่ปุ่นยังคงมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญอยู่<ref>''One can date the "restoration" of imperial rule from the edict of 3 January 1868.'' Jansen (2000), p.334.</ref>
 
หลังจากนั้นไม่นาน ในเดือนมกราคม ค.ศ. 1868 ก็เกิด[[สงครามโบะชิง]] (戊辰戦争ขึ้น ''Boshin Sensō'') โดยเริ่มด้วยการปะทะครั้งแรกคือ[[ศึกยุทธการโทะบะ-ฟุชิมิ]] (鳥羽・伏見の戦い ''Toba-Fushimi no Tatakai'') เป็นศึกระหว่างพันธมิตรซัตโชแคว้นซัสโช และกับกองทัพของอดีตโชกุน ในที่สุด ซึ่งกองทัพของโชกุนก็พ่ายแพ้ ส่งผลให้จักรพรรดิมีพระราชอำนาจเต็มเหนืออดีตโชกุนโยะชิโนะบุอย่างสมบูรณ์ ในวันที่ 3 มกราคม ค.ศ. 1869 จักรพรรดิเมจิมีพระบรมราชโองการประกาศฟื้นฟูพระราชอำนาจอย่างเป็นทางการ<ref>Quoted and translated in "A Diplomat In Japan", [[Sir Ernest Satow]], p.353, ISBN 978-1-933330-16-7</ref>
 
กองกำลังของโชกุนส่วนหนึ่งได้หลบหนีไปยัง[[เกาะฮกไกโด]] และพยายามแบ่งแยกดินแดนตั้งเป็นรัฐอิสระชื่อ[[สาธารณรัฐเอะโสะเอะโซะ]] (蝦夷共和国 ''Ezo Kyōwakoku'') อย่างไรก็ตาม กองกำลังผู้จงรักภักดีต่อจักรพรรดิได้เข้ายุติการแบ่งแยกดินแดนนี้ใน[[ศึกสงครามฮะโกะดะเตะ]] (函館戦争 ''Hakodate Sensō'') ณ เกาะฮกไกโด ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1869 การพ่ายแพ้ของกองกำลังฝ่ายโชกุน อันนำโดย[[เอะโนะโมะโตะ ทะเกะอะกิ]] (榎本 武揚 ''Enomoto Takeaki'') และ[[ฮิจิคะตะ โทะชิโซ]] (土方 歳三 ''Hijikata Toshizō'') โดยในศึกครั้งนี้ถือเป็นจุดสิ้นสุดของ[[รัฐบาลโชกุนโทะกุงะวะ|ระบอบโชกุน]] และเป็นการฟื้นฟูพระราชอำนาจในจักรพรรดิอย่างสมบูรณ์
 
== ผลกระทบ ==
32,557

การแก้ไข