ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเขียนโปรแกรมเชิงฟังก์ชัน"

ลบเศษที่แปลเกิน
(แก้ไข citation)
(ลบเศษที่แปลเกิน)
ใน[[วิทยาการคอมพิวเตอร์]] '''การเขียนโปรแกรมเชิงฟังก์ชัน'''เป็นกระบวนทัศน์การเขียนโปรแกรมที่รูปแบบการสร้างโครงสร้างและส่วนประกอบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งปฏิบัติต่อการคำนวณว่าเป็นการประเมินผล[[ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์]]และหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลง[[สถานะ]]และข้อมูล[[ที่เปลี่ยนแปลงได้]]
โดยเป็นกระบวนทัศน์การเขียนโปรแกรมเชิงประกาศซึ่งหมายความว่าการเขียนโปรแกรมทำได้โดย[[นิพจน์]]<ref name="expression style">{{cite web|url=https://wiki.haskell.org/Declaration_vs._expression_style#Expression_style|title=Declaration vs. expression style - HaskellWiki|publisher=}}</ref>หรือการประกาศ<ref name="declaration style">{{cite web|url=https://wiki.haskell.org/Declaration_vs._expression_style#Declaration_style|title=Declaration vs. expression style - HaskellWiki|publisher=}}</ref>แทนข้อความสั่ง ในโปรแกรมเชิงฟังก์ชัน ค่าผลลัพธ์ของฟังก์ชันขึ้นอยู่กับ[ อาร์กิวเมนต์]ที่นำเข้าสู่ฟังก์ชันเท่านั้น ดังนั้นการเรียกฟังก์ชัน f สองครั้งด้วยค่าอาร์กิวเมนต์ x เดียวกันจะให้ค่าผลลัพธ์ f(x) เท่ากันทุกครั้ง การกำจัดผลข้างเคียง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสถานะที่ไม่ขึ้นกับสิ่งที่นำเข้าฟังก์ชัน สามารถทำให้ง่ายขึ้นที่จะทำความเข้าใจและพยากรณ์พฤฒิกรรมของโปรแกรมซึ่งเป็นหนึ่งในแรงจูงใจของการพัฒนาของการเขียนโปรแกรมเชิงฟังก์ชัน
 
ใน ภาษา haskelllanguage ภาษา เริ่มกับความเห็นพ้องใน 1987 จัดรูปแบบ เปิดมาตรฐาน สำหรับใช้งานโปรแกรวิจัย;implementation ที่พึ่งถูกปล่อยตัวได้ยังดำเนินการอยู่ตั้งแต่ปี 1990 เลย
 
== อ้างอิง ==
18

การแก้ไข