ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แปซิฟิกใต้ในอาณัติ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|year_leader2 = 1926–1947
|title_deputy = [[ข้าหลวงแปซิฟิกใต้ในอาณัติ|ข้าหลวง]]
|deputy1 = โทะขิโระโทะชิโระ เทะสุกะ
|year_deputy1 = 1919&ndash;1923 <small>(คนแรก)</small>
|deputy2 = โบะชิโระ โฮะซะกะยะโซะกะยะ
|year_deputy2 = 1943&ndash;1946 <small>(คนสุดท้าย)</small>
|era = [[จักรวรรดิญี่ปุ่น]]