ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แปซิฟิกใต้ในอาณัติ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: '''แปซิฟิกใต้ในอาณัติ''' ({{lang en:South Pacific Mandate}}) เป็นดินแดนภายใต้การดูแลข...)
 
'''แปซิฟิกใต้ในอาณัติ''' ({{lang en:|South Pacific Mandate}}) เป็นดินแดนภายใต้การดูแลของ[[สันนิบาตชาติ]] ซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่ครอบคลุม 3 ประเทศ 1 ดินแดน คือ [[สาธารณรัฐปาเลา]] [[สาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์]] [[สหพันธรัฐไมโครนีเซีย]]และ[[ดินแดนหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนนาส์]] ซึ่งเป็นดินแดนของ[[สหรัฐอเมริกา]]ในปัจจุบัน เซาธ์แปซิฟิกแมนเดตเป็นชื่อทางการของ[[อาณานิคม]][[หมู่เกาะมหาสมุทรแปซิฟิก]]ตอนกลางเหนือเส้นศูนย์สูตร ซึ่งสันนิบาตชาติมอบหมู่เกาะใน[[ภูมิภาคไมโครนีเซีย]]อันเป็นส่วนหนึ่งของอาณานิคม[[เยอรมันนิวกินี]]ให้กับ[[จักรวรรดิญี่ปุ่น]]หลังจากเหตุการณ์[[สงครามโลกครั้งที่ 1]] สิ้นสุด<ref name="Russell">Fifield, Russell. 1946. Disposal of the Carolines, Marshalls, and Marianas at the Paris Peace
Conference. The American Historical Review 51(3): 472 – 479.</ref>
 
ญี่ปุ่นเข้าปกครองแปซิฟิกใต้ในอาณัติตั้งแต่ปี ค.ศ. 1919 – 1947 ซึ่งรู้จักกันในชื่อ "หมู่เกาะทะเลใต้ในการอาณัติของญี่ปุ่น" ({{lang-en:|Japanese mandate for the South Seas Islands [[:ja:南洋諸島|日本委任統治領南洋群島]]|Nihon Inin Tōchi-ryō Nan'yō Guntō}} โดยการเข้าปกครองของญี่ปุ่นนั้นได้สร้างความเปลี่ยนแปลงต่อแปซิฟิกใต้ในอาณัติหลายประการทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ยังพบกับการเข้าใช้ประโยชน์จากดินแดนแห่งนี้ในรูปแบบต่าง ๆ การเข้าปกครองดินแดนแห่งนี้ของจักรวรรดิญี่ปุ่นสิ้นสุดลงหลังจากจบ[[สงครามโลกครั้งที่ 2]] โดย[[สหประชาชาติ]]ได้มอบหมายดินแดนบริเวณดังกล่าวให้สหรัฐอเมริกาเป็นผู้ดูแลแทนในชื่อ[[ดินแดนแปซิฟิกใต้ในภาวะทรัสตี]] จนกระทั่งบางประเทศในภูมิภาคไมโครนีเซียได้รับเอกราช
 
==อ้างอิง==
<div style="overflow:scroll;height:300px;">
{{รายการอ้างอิง}}
</div>