ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หลักสูตร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
=== รูปแบบการประเมินหลักสูตรของโพรวัส ===
รูปแบบการประเมินหลักสูตรของโพรวัส ({{lang-en|Provus’s Discrepancy Evaluation Model}}) ได้รับการคิดค้นขึ้นโดยมัลคอม โพรวัส ในปี ค.ศ. 1969<ref name="โพ">{{cite web|url=http://www.healthnet.org.np/training/msoffice/powerpoint/ww196.htm|title=AIL 601: Evaluation|author=George E. Marsh II|date=20 January 2013}}</ref> โดยเป็นรูปแบบการประเมินที่เน้นการรวบรวมข้อมูล<ref name="ปุย"/> ซึ่งมีขั้นตอนในการประเมินหลักๆอยู่ 5 ขั้นตอนคือการตั้งเกณฑ์มาตรฐาน รวบรวมผลการปฏิบัติ เปรียบเทียบกับเกณฑ์ จำแนกความแตกต่าง และตัดสินใจ<ref name="สอบ"/> ส่งผลให้ช่วยในการตัดสินใจได้ว่าหลักสูตรที่ใช้แล้วนั้นควรปรับปรุงใหม่หรือยกเลิกหลักสูตรนั้น<ref name="โพ"/>
 
ตัวอย่างงานวิจัยที่ใช้รูปแบบการประเมินหลักสูตรของโพรวัส เข้าไปศึกษาได้ที่ https://www.academia.edu/24547492/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5_%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%8A_%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA_The_Curriculum_Evaluation_of_Personality_and_Speaking_in_the_Public_Based_on_Provus_s_Discrepancy_Model
 
=== รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสคริฟเวน ===
8,134

การแก้ไข