ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

 
==== การจัดอันดับโดย UI Green Metric World University Ranking ====
เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวที่จัดโดย[[มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย]] [[ประเทศอินโดนีเซีย]] เพื่อสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลก ในรอบปี พ.ศ. 2559 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับ 3 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และเป็นอันดับที่ 109 ของโลก<ref>http://greenmetric.ui.ac.id/overall-ranking-2015by-campus-setting-city-center2016/</ref>
 
==== การจัดอันดับโดย Webometrics ====
331

การแก้ไข