ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศในเครือจักรภพ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(พุทธามาตย์ ย้ายหน้า รัฐอธิราช ไปยัง ประเทศในเครือจักรภพ ทับหน้าเปลี่ยนทาง)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''ประเทศในเครือจักรภพ'''<ref>{{อ้างหนังสือ| ผู้แต่ง = ราชบัณฑิตยสถาน| ชื่อหนังสือ = พจนานุกรมศัพท์รัฐศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน| จังหวัด = พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ| พิมพ์ที่ = ราชบัณฑิตยสถาน
| ปี = 2556| ISBN = 978-616-7073-74-3| จำนวนหน้า = 428| หน้า =103}}</ref> ({{lang-en|Dominion}}) เป็นรัฐกึ่งเอกราชซึ่งยอมรับ[[พระมหากษัตริย์สหราชอาณาจักร]]เป็นประมุขแห่งรัฐ ถือว่ายังเป็นดินแดนใน[[จักรวรรดิบริติช]] ประกอบด้วย แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ นิวฟันด์แลนด์ แอฟริกาใต้ [[เสรีรัฐไอร์แลนด์]] และต่อมาภายหลังคริสต์ทศวรรษ 1940 ได้รวมถึง อินเดีย ปากีสถาน และซีลอน (ศรีลังกาในปัจจุบัน) รัฐอธิราชประเทศในเครือจักรภพปรากฎอยู่จนถึง ค.ศ. 1953 หลังจากนั้นรัฐอธิราชประเทศต่าง ๆ ในเครือจักรภพได้แปรสภาพเป็น[[ราชอาณาจักรเครือจักรภพ]]และประเทศเป็นสมาชิกใน[[เครือจักรภพแห่งประชาชาติ]]
 
{| class="wikitable sortable"
! width="20%" | ประเทศ{{refn|ธงที่แสดงเป็นธงชาติของแต่ละประเทศในขณะที่มีสถานะเป็นรัฐอธิราชประเทศในเครือจักรภพ|group=‡|name=Flag}} !! width="7.5%" | ตั้งแต่ <br>ค.ศ. !! width="7.5%" | ถึง<br> ค.ศ. !! width="65%" | สถานะหลังสิ้นสุดสภาพรัฐอธิราชปัจจุบัน
|-
| {{flagdeco|Canada|1957}} '''แคนาดา''' || ค.ศ. 1867 || ค.ศ. 1953 ||
เป็นทั้งราชอาณาจักรเครือจักรภพและสมาชิกในเครือจักรภพแห่งประชาชาติควบคู่กัน
|-
| {{flagdeco|New Zealand}} '''[[รัฐอธิราชประเทศนิวซีแลนด์ในเครือจักรภพ|นิวซีแลนด์]]'''|| ค.ศ. 1907 || ค.ศ. 1953 || เป็นทั้งราชอาณาจักรเครือจักรภพและสมาชิกในเครือจักรภพแห่งประชาชาติควบคู่กัน
|-
| {{flagicon image|Dominion of Newfoundland Red Ensign.svg}} '''[[รัฐอธิราชประเทศนิวฟันด์แลนด์ในเครือจักรภพ|นิวฟันด์แลนด์]]'''|| ค.ศ. 1907 || ค.ศ. 1949 || เป็นมณฑลหนึ่งของแคนาดา<ref>[http://www.solon.org/Constitutions/Canada/English/nfa.html]</ref>
|-
| {{flagdeco|South Africa|1928}} '''[[สหภาพแอฟริกาใต้|แอฟริกาใต้]]'''|| ค.ศ. 1910 || ค.ศ. 1953 || เป็นราชอาณาจักรเครือจักรภพจนถึงกระทั่งเป็นสาธารณรัฐในปี ค.ศ. 1961
|-
| {{flagdeco|Republic of Ireland}} '''[[เสรีรัฐไอร์แลนด์]]'''<small> (1922–37)</small><br>{{flagdeco|Republic of Ireland}} '''[[สาธารณรัฐไอร์แลนด์|ประเทศไอร์แลนด์]]'''<small> (1937–49)</small>|| ค.ศ. 1922 || ค.ศ. 1949 || ประกาศตนเป็นสาธารณรัฐและไม่เป็นสมาชิกในเครือจักรภพแห่งประชาชาติ
|-
| {{flagdeco|India}} '''[[รัฐอธิราชประเทศอินเดียในเครือจักรภพ|อินเดีย]]'''|| ค.ศ. 1947 || ค.ศ. 1950 || ต่อมาเป็น[[สาธารณรัฐอินเดีย]] โดยเป็นสมาชิกในเครือจักรภพแห่งประชาชาติ
|-
| {{flagdeco|Pakistan}} '''[[รัฐอธิราชประเทศปากีสถานในเครือจักรภพ|ปากีสถาน]]'''|| ค.ศ. 1947 || ค.ศ. 1953 || เป็นราชอาณาจักรเครือจักรภพจนถึง ค.ศ. 1956 หลังจากนั้นใช้ชื่อว่า "สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน"<ref>{{cite web|url=http://therepublicofrumi.com/archives/56_01.htm |title=Archived copy |accessdate=2013-07-12 |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20130614204312/http://www.therepublicofrumi.com:80/archives/56_01.htm |archivedate=14 June 2013 |df=dmy }}</ref>
|-
| {{flagdeco|Ceylon}} '''[[รัฐอธิราชประเทศซีลอนในเครือจักรภพ|ซีลอน]]'''|| ค.ศ. 1948 || ค.ศ. 1953 || เป็นราชอาณาจักรเครือจักรภพจนถึง ค.ศ. 1972 หลังจากนั้นใช้ชื่อว่าประเทศศรีลังกา
|-
| colspan="6" | <sub>{{reflist|group="‡"}}</sub>