ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจน นำชัยศิริ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|order2 = [[กรรมการในคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ]]
|term_start2 = [[18 เมษายน]] [[พ.ศ. 2559]]
|order3 = [[กรรมการในคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน]]
|order3 = [[สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2557|สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ]]
|term_start3 = [[1118 ตุลาคมเมษายน]] [[พ.ศ. 2559]]
|order4 = [[กรรมการในคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน]]
|term_start4 = [[18 เมษายน]] [[พ.ศ. 2559]]
|order35 = [[สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2557|สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ]]
|term_start5 = [[11 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2559]]
|children =
|birth_date = [[27 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2499]]
33,680

การแก้ไข